PŘEJI VÁM KLID A MÍR V DUŠI


  • 1. Právě dnes rozvíjej klid své duše/zůstaň klidný

  • 2. Právě dnes se braň starostem, aby tě pohltili

  • 3. Právě dnes buď vděčný

  • 4. Právě dnes vykonávej práci přičinlivě

  • 5. Právě dnes buď laskavý k druhým, cti jejich svobodu.


AKTUALITY