REIKI

"Účast na tradičním semináři Reiki znamená vždy mocný posun ve tvém osobním rozvoji." Procesy životní energie, vyvolané zasvěcením a intenzivním kontaktem s vesmírnou energií, ti otevřou cestu k novým možným zkušenostem a poskytnou ti lepší přístup k láskyplným životním součástem tvé osobnosti. Mohou být aktivovány talenty ležící ladem a rozvíjeny již existující schopnosti.

Jak hluboko zasahuje tento jemný evoluční proces, určuješ ty sám!

Ve dnech před seminářem si pravidelně dopřej trochu času sám pro sebe a ujasni si, co očekáváš od svého života.

Nakolik jsi tato očekávání uskutečnil a čemu se chceš věnovat a otevřít v budoucnu. Přeješ si více lásky a naplnění ve svých vztazích, toužíš konečně po uspokojivé perspektivě v povolání, nebo by ses chtěl zbavit zdravotního problému? Ať je to cokoli, energie zasvěcení a sezení reiki během semináře mohou zahájit pozitivní rozvoj v každém směru, jenž je pro Tebe důležitý.

Seminář reiki přesto není terapie. Může v tobě podnítit vývojové a učební procesy, jimž by ses chtěl otevřít, a tak v obsáhlém smyslu přispět ke šťastnějšímu a zdravějšímu životu. Očekávej všechno a nic! Osvoboď se pro to, co se stane. Neukládej svému růstu žádná omezení. Otevři bránu svého vědomí a přání, která jsou skryta hluboko ve tvém srdci. Abych to řekla ještě jednou zcela jasně: "Právě popsaný proces nemá nic společného s tvým otevřením se pro vesmírnou životní energii s pomocí tradičního zasvěcení."

Kanálem reiki se staneš v každém případě, když tě zasvětí mistr reiki. Nemusíš a nepotřebuješ pro to udělat nic jiného, než být přítomen. Během dnů v nichž se koná seminář, si neplánuj nic termínově vázaného nebo namáhavého. Dovol si být tu sám pro sebe. Zasvěcení může vyvolat zasahující uvěmovací procesy. Je dobře mít čas na to, abys mohl vše zpracovat. Můžeš vstoupit do intenzivního kontaktu sám se sebou - využij pro sebe tuto šanci.

REIKI je dar pro lidi, naučme se jej používat pro své dobro.